Cerkiew i cmentarz prawosławny w Radomiu

Cmentarz parafii prawosławnej w Radomiu to świadek XIX-wiecznej historii Radomia. Zabytkowe kamienne nagrobki dawnych urzędników, mogił wojenne i współczesna cerkiew.

Cerkiew i cmentarz prawosławny | Radom | ul. Warszawska 15

Cerkiew i cmentarz prawosławny w Radomiu to ślad po obecności Rosjan, który w XIX w. stanowili w mieście znaczną grupę.

Współczesna cerkiew parafii św. Mikołaja powstała w 1992 r. Otacza ją cmentarz z licznymi zbytkowymi nagrobkami. Swoje miejsce znalazł tu również pomnik żołnierzy radzieckich, który wcześniej stał w centrum miasta.

Na cmentarzu pochowana została m.in. artysta malarz Halina Hermanowicz.