Odznaka turystyczno-krajoznawcza Miłośnik Puszczy Kozienickiej

Odznaka turystyczno-krajoznawcza Miłośnik Puszczy Kozienickiej łączy ze sobą zwiedzanie oraz podróżowanie pieszo bądź na rowerze. Żeby ją zdobyć trzeba nie tylko odwiedzić wskazane w regulaminie miejsca. Dodatkowo trzeba przejść pieszo lub przejechać na rowerze odpowiednią ilość kilometrów.

Kto przyznaje odznakę?

Zespołu ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego w Pionkach – ul. Radomska 7, 26-670 Pionki

Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu – ul. Traugutta 46/48, 26-600 Radom

Od jakiego wieku można zdobywać odznakę?

W regulaminie nie ma podanej granicy wieku, od jakiego można zdobywać odznakę.

Co trzeba zrobić?

Aby zdobyć dany stopień odznaki należy przejść lub przejechać rowerem określoną w regulaminie ilość kilometrów. Dodatkowo trzeba odwiedzić wskazaną ilość pomników przyrody, miejsc martyrologii, muzeów, rezerwatów przyrody i miejscowości.

Odznaka turystyczno-krajoznawcza Miłośnik Puszczy Kozienickiej

  1. Odznaka turystyczno- krajoznawcza „Miłośnik Puszczy Kozienickiej”, zwana dalej Odznaką, została ustanowiona przez Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu oraz Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych z siedzibą w Otwocku. 
  1. Odznaka jest trzystopniowa i można ją zdobywać na terenie Puszczy Kozienickiej i jej najbliższego otoczenia, podczas wycieczek pieszych lub rowerowych organizowanych przez PTTK, inne instytucje, jak również podczas wypraw indywidualnych. 
  1. Odznakę przyznaje się w kolejności stopni. Czas zdobywania poszczególnych stopni jest nieograniczony. W ciągu roku kalendarzowego można zdobyć odznakę w jednym stopniu. Odznakę w stopniu kolejnym można zdobywać dopiero po weryfikacji i przyznaniu odznaki stopnia niższego. 
  1. Warunki na uzyskanie odznaki w danym stopniu są następujące: 
l.p.warunkibrązowasrebrnazłota
1.przejście piesze dowolnych tras (km) lub305070
przejechanie rowerem dowolnych tras5070100
2.pomniki przyrody71218
3.miejsca martyrologii357
4.miejscowości wg wykazu357
5.muzea wg wykazu123
6.rezerwaty przyrody wg wykazu357
Warunki na uzyskanie odznaki Miłośnik Puszczy Kozienickiej

Warunki 3-7 należy zrealizować łącznie z warunkiem 1 lub 2

UWAGA! Na odznakę stopnia wyższego nie można zaliczać tras i obiektów zwiedzanych podczas zdobywania stopnia niższego. Informacje o Kozienickim Parku Krajobrazowym: www.parkiotwock.pl

5. Zdobywający odznakę wykonuje własnoręcznie dzienniczek – kronikę, w którym umieszcza sprawozdanie z realizacji wymagań regulaminu odznaki, opis każdego obiektu oraz potwierdzenie pobytu (dowolna pieczątka z danej miejscowości, fotografia, pieczątka organizatora imprezy lub pieczątka i podpis kadry programowej PTTK).

6. Weryfikację prowadzi Komisja Weryfikacyjna, w skład której wchodzą przedstawiciele Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu i Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych.  W celu weryfikacji odznaki wykonaną kronikę należy dostarczyć do siedziby Zespołu ds. Kozienickiego Parku Krajobrazowego w Pionkach u. Radomska 7, 26-670 Pionki lub do Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu, ul. Traugutta 46/48, 26-600 Radom.

7. Przyznaną odznakę można nabyć osobiście w siedzibie Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu, ul. Traugutta 46/48 lub za zaliczeniem pocztowym (kontakt telefoniczny pod numerem 48 362 25 26 lub mailowy na adres ompttkradom@op.pl).

8. Za wybitne zasługi w ochronie przyrody oraz popularyzacji turystyki i krajoznawstwa na terenie Kozienickiego Parku Krajobrazowego Komisja Weryfikacyjna może przyznać honorowo odznakę w stopniu złotym.

9. Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy do Komisji Weryfikacyjnej.

Odznaka turystyczno-krajoznawcza Miłośnik Puszczy Kozienickiej – Wykaz miejsc i obiektów

Pomniki przyrody i miejsca martyrologii

Puszcza Kozienicka i jej otoczenie

Miejscowości do zwiedzenia

Brzóza, Garbatka-Letnisko, Kozienice, Pionki, Policzna, Poświętne, Sucha, Zwoleń, Sieciechów, Molendy, Czarnolas, Gródek, Opactwo, Zajezierze, Oleksów

Muzea

  • Ośrodek Dydaktyczno-Muzealny Kozienickiego Parku Krajobrazowego w Augustowie
  • Muzeum „Jana Kochanowskiego” w Czarnolesie
  • Muzeum Regionalne w Kozienicach
  • Muzeum Wsi Radomskiej – Zagroda Puszczańska, Skansen bartniczo-pszczelarski
  • Muzeum w Zwoleniu

Rezerwaty Przyrody

„Brzeźniczka”, „Ciszek”, „Guść”, „Jedlnia”, „Krępiec”, „Leniwa”, „Ługi Helenowskie”, „Miodne”, „Okólny Ług”, „Pionki”, „Ponty Dęby”, „Ponty im. Teodora Zielińskiego”, „Zagożdżon”, „Załamanek”, „Źródło Królewskie”