Odznaka Krajoznawcza Ziemi Radomskiej

Odznaka Krajoznawcza Ziemi Radomskiej daje możliwość odwiedzenia najważniejszych zabytków regionu. Wśród punktów obowiązkowych są także najcenniejsze walory przyrodnicze chronione w rezerwatach przyrody. Jest też wyjątkowe miejsce, czyli najwyższe wzniesienie województwa mazowieckiego.

Kto przyznaje odznakę?

Regionalna Pracownia Krajoznawcza Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu, ul. Traugutta 46/48

Od jakiego wieku można zdobywać odznakę?

Odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył 10 lat.

Co trzeba zrobić?

Odznakę może zdobywać ten, kto spełnił następujące wymagania: 
– na stopień brązowy: udokumentował zwiedzenie 15 miejsc wybranych z załączonego wykazu;
– na stopień srebrny: udokumentował zwiedzenie kolejnych 25 miejsc z wykazu;
– na stopień złoty: udokumentował zwiedzenie dalszych 40 miejsc z wykazu.

Regulamin

 1. Odznaka Krajoznawcza Ziemi Radomskiej, zwana dalej odznaką, jest kontynuacją Krajoznawczej Odznaki Województwa Radomskiego ustanowionej przez Zarząd Wojewódzki PTTK w Radomiu w roku 1982. Odznakę Krajoznawczą Ziemi Radomskiej ustanowił Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK im. ks. Jana Wiśniewskiego w Radomiu w roku 2000.
 2. Celem odznaki jest popularyzacja walorów krajoznawczych Ziemi Radomskiej, oraz zachęcanie do ich poznawania.
 3. Ustanawia się następujące stopnie odznaki: brązowy, srebrny i złoty.
 4. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni w czasie wycieczek dowolnej formy turystyki.
 5. Odznakę może zdobywać każdy, kto ukończył 10 lat i spełnił następujące wymagania: 
  – brązowy: udokumentował zwiedzenie 15 miejsc wybranych z załączonego wykazu,
  – srebrny: udokumentował zwiedzenie kolejnych 25 miejsc z wykazu,
  – złoty: udokumentował zwiedzenie dalszych 40 miejsc z wykazu.
 6. Poszczególne stopnie odznaki można zdobywać w dowolnym okresie czasu.
 7. Odznakę przyznaje Regionalna Pracownia Krajoznawcza Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu, ul. Traugutta 46/48 na podstawie kroniki lub książeczki turystyki kwalifikowanej z wiarygodnymi potwierdzeniami i opisami zwiedzanych obiektów. Odznaka zostanie przyznana w przeciągu 1 miesiąca od daty złożenia kroniki lub książeczki.
 8. Osoby, które rozpoczęły zdobywanie Krajoznawczej Odznaki Województwa Radomskiego mogą ją kontynuować w obecnej formie. Zdobyte już stopnie odpowiadają stopniom aktualnej odznaki.
 9. Interpretacja niniejszego regulaminu należy do Oddziałowego Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa.
 10. Regulamin niniejszej odznaki został zatwierdzony w dniu 7 marca 2000 r. przez Zarząd Oddziału Miejskiego PTTK w Radomiu uchwałą nr 39/Z/XVII/2000 i obowiązuje od dnia uchwalenia.

Wykaz miejsc do zwiedzania:

 1. ALTANA (408 m n.p.m.)
 2. AUGUSTÓW k. Kozienic
 3. BARDZICE k. Skaryszewa 
 4. BIAŁOBRZEGI 
 5. BIELINY k. Gielniowa 
 6. BŁĘDÓW 
 7. BORKOWICE 
 8. BRZÓZA k. Głowaczowa 
 9. BUDZISZYN k. Chynowa 
 10. BUKÓWNO k. Radzanowa 
 11. CHLEWISKA 
 12. CHODKÓW k. Kozienic 
 13. CHOTCZA GÓRNA 
 14. CHYNÓW 
 15. CIEPIELÓW 
 16. CMENTARZ PARTYZANCKI POD SKARBOWĄ GÓRĄ 
 17. CMENTARZ POMORDOWANYCH MIESZKANCÓW WSI SKŁOBY 
 18. CZARNOLAS 
 19. DĄBROWA k. Ciepielowa 
 20. DRWALEW 
 21. DRZEWICA 
 22. GAŁKI k. Gielniowa 
 23. GARBATKA-LETNISKO 
 24. GIELNIÓW 
 25. GŁOWACZÓW 
 26. GNIEWOSZÓW 
 27. GOWARCZÓW 
 28. GÓRA PIEKŁO k. Mirowa 
 29. GÓRA ZGODY k. Łęgonic Nowych 
 30. GRABOWIEC k. Rzeczniowa 
 31. GRÓDEK k. Policznej 
 32. GRÓJEC 
 33. HUCISKO k. Ruskiego Brodu 
 34. IŁŻA 
 35. JASIENIEC k. Grójca 
 36. JASIONNA k. Białobrzegów 
 37. JAWOR SOLECKI k. Lipska 
 38. JEDLIŃSK 
 39. JEDLNIA 
 40. JEDLNIA-LETNISKO 
 41. KAROLIN k. Zwolenia 
 42. KASZÓW k. Starej Błotnicy 
 43. KAZANÓW 
 44. KLWÓW 
 45. KOWALA-STĘPOCINA 
 46. KOZIENICE 
 47. LASKI k. Warki 
 48. LEWICZYN k. Belska Dużego 
 49. LIPIE k. Błędowa 
 50. LIPSKO
 51. ŁĘCZESZYCE k. Belska Dużego 
 52. ŁĘGONICE k. Nowego Miasta 
 53. ŁĘGONICE MAŁE k. Nowego Miasta 
 54. MAGNUSZEW 
 55. MAŁA WIEŚ (pałac i rezerwat) 
 56. MNISZEW k. Magnuszewa 
 57. MOGIELNICA 
 58. MOLENDY k. Garbatki-Letnisko 
 59. NOWA WIEŚ k. Warki 
 60. NOWA WOLA k. Grabowa n. Pilicą (pomnik St. Lachtary) 
 61. NOWE MIASTO n. PILICĄ 
 62. ODECHÓW k. Skaryszewa 
 63. ODRZYWÓŁ 
 64. OLEKSÓW k. Gniewoszowa 
 65. OPACTWO k. Sieciechowa 
 66. OROŃSKO 
 67. OSSA k. Odrzywołu
 68. PAKOSŁAW K. Iłży
 69. PIŁATKA k. Iłży 
 70. PIONKI 
 71. POLICZNA 
 72. PROMNA 
 73. PRZYBYSZEW k. Promny 
 74. PRZYSUCHA 
 75. PRZYTYK 
 76. RADOM 
 77. REZERWAT „SOKÓŁ” 
 78. REZERWAT „BOROWIEC” 
 79. REZERWAT „PUSZCZA U ŹRÓDEŁ RADOMKI” 
 80. REZERWAT „SADKOWICE” 
 81. REZERWAT „STARODRZEW DOBIESZYŃSKI” 
 82. REZERWAT „TOMCZYCE” 
 83. REZERWAT „ZAGOŻDŻON” 
 84. ROZNISZEW k. Magnuszewa 
 85. RUDA WIELKA k. Orońska
 86. RUSKI BRÓD k. Przysuchy 
 87. RZECZNIÓW
 88. RZUCÓW k. Borkowic 
 89. SIECIECHÓW 
 90. SIENNO 
 91. SKARYSZEW 
 92. SKRZYNNO k. Wieniawy 
 93. SKRZYŃSKO k. Przysuchy 
 94. SMOGORZÓW k. Przysuchy 
 95. SOLEC n. WISŁĄ 
 96. STARA BŁOTNICA 
 97. STEFANKÓW k. Chlewisk 
 98. STRYKOWICE GÓRNE k. Zwolenia 
 99. STUDZIANKI PANCERNE 
 100. SYCYNA k. Zwolenia 
 101. SZYDŁOWIEC
 102. ŚWIDNO k. Nowego Miasta 
 103. ŚWIERŻE GÓRNE k. Kozienic 
 104. WARKA 
 105. WIENIAWA 
 106. WIERZBICA 
 107. WRZOS k. Przytyku 
 108. WYSOKIE KOŁO k. Gniewoszowa 
 109. WYŚMIERZYCE 
 110. ZBOŻENNA k. Przysuchy 
 111. ZWOLEŃ 
 112. ŻUKÓW k. Wieniawy 
 113. ŻYTKOWICE k. Pionek