Elektrownia w Radomiu

Elektrownia w Radomiu to nie tylko ciekawa historia związana z rozwojem gospodarczym miasta, to także neogotycki, ceglany budynek i sztuka współczesna na wyciągnięcie ręki.

Elektrownia w Radomiu – historia budynku

Elektrownia w Radomiu uruchomiona została w 1901 r. i była pierwszą (koncesjonowaną) elektrownią w zaborze rosyjskim. Jej budował miała istotne znaczenie dla miasta, które pełniło wówczas funkcję stolicy Guberni Radomskiej.

Neogotycki budynek z cegły oraz pozostałe roboty budowlane umożliwiające uruchomienie elektrowni przy ul. Długiej (dzisiejsza ul. Traugutta) wykonało Biuro Budowlane Edwarda Kosińskiego z Radomia.

Elektrownia początkowo wytwarzała prąd o napięciu stałym – głównie dla celów oświetleniowych.

Elektrownia w Radomiu – Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej

Elektrownia w Radomiu – po wielu modernizacjach – już jako elektrociepłownia – służyła mieszkańcom miasta do końca lat 90. XX w.

Na początku XXI w. władze miasta, które zostały obdarowane przez Andrzeja Wajdę i jego żonę Krystynę Zachwatowicz zbiorem dzieł sztuki, poszukiwały odpowiedniego miejsca do prezentacji rozrastającej się kolekcji – dotąd gromadzonej przez Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu.

Wykorzystując założenia pracy dyplomowej Kai Koziarskiej (Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie) – podjęto decyzję o stworzeniu nowej placówki właśnie w budynku radomskiej elektrowni. Dzięki temu powstało i działa Mazowieckie Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia”.