Pomnik Chopina w Radomiu

Pomnik Chopina w Radomiu – w Parku Kościuszki.