Jan Wiśniewski

Jan Wiśniewski – ksiądz. działacz społeczny, krajoznawca, pisarz i nauczyciel

Janek z Krępy Kościelnej

Jan Wiśniewski urodził się w 1876 r. w Krępie Kościelnej koło Lipska w rodzinie ziemiańskiej. Uczęszczał do gimnazjum rządowego w Radomiu, a potem do Seminarium Duchownego w Sandomierzu.

Po przyjęciu święceń kapłańskich był wikariuszem w Kozienicach, Cerekwi i Ćmielowie. Pracował także jak prefekt w szkołach w Radomiu. Od 1913 do 1943 był proboszczem w Borkowicach.

Pamiątki z przeszłości

Opisywał i otaczał opieką zabytki oraz miejsca pamięci narodowej. Fundował tablice, pomniki, obeliski. Opracował i wydał książki opisujące poszczególne dekanaty ziemi sandomierskiej, które do dziś są nieocenionym źródłem informacji o przeszłości

Ksiądz Jan Wiśniewski był także kolekcjonerem. Jego zbiór posłużył do stworzenia pierwszego muzeum w Radomiu, prowadzonego przez Polskie Towarzystwo Krajoznawcze, którego był oczywiście czynnym członkiem.

Jan Wiśniewski – dla społeczeństwa

Ksiądz Jan Wiśniewski za niezwykle ważną uważał pracę na rzecz społeczeństwa. Angażował się w tworzenie ochotniczej straży pożarnej, klubów robotników, szkół i ochronek dla dzieci, bibliotek i stowarzyszeń.

Borkowice

Po 30 latach służby kapłańskiej w Borkowicach, począł na miejscowym cmentarzu.