Zabytki w Radomiu

Zabytki w Radomiu to przede wszystkim średniowieczny układ urbanistyczny, kościoły i XIX-wieczne kamienice.

Jednak to nie wszystko. Mamy także trzy zabytkowe parki, urokliwą wieżę ciśnień, potężne grodzisko, pierwszą elektrownię, jaką uruchomiono w Królestwie Polskim, niewielką halę targową, dwie rogatki miejskie, a do tego zabytkową łaźnię, resursę i dworzec kolejowy. Oczywiście to nie wszystko. Dlatego poniżej zamieszczamy opisy części radomskich zabytków.

Radom – zabytki Starego Miasta

W pierwszej kolejności zabytki Starego Miasta:

Radom – zbytki na deptaku (ul. Żeromskiego)

Radomski deptak to ulica Stefana Żeromskiego. Kiedyś był to trakt wiodący z Radomia do Lublina. I dlatego nazywał się ul. Lubelską. Gdy w XIX w. Radom zaczął pełnić ważną funkcję administracyjną, przy ul. Lubelskiej zaczęły powstawać okazałe kamienice. Na dodatek, dzięki temu, że nie ucierpiały w czasie żadnej z wojen, możemy oglądać je w niemal niezmienionej formie. Podsumowując, zabytkami są budynki o numerach: 1-5,7,9-14, 18-29, 33, 35-46, 51, 53, 56, 57, 66, 69-73, 75, 87.

Zabytki przy ul. Żeromskiego i na placu Konstytucji 3-go Maja

Do najciekawszych zabytków na ul. Żeromskiego należą:

 • drukarnia Trzebińskiego
 • budynek Banku Państwa
 • pałacyk Balińskich – Hemplów
 • restauracja Wierzbickiego
 • dom Podworskich
 • pałacyk Kierzkowskich
 • pałac Karschów i Wickenhagenów
 • budynek Towarzystwa Kredytowego Ziemskiego
 • Gmach Komisji Województwa Sandomierskiego
 • rogatka Lubelska – Łaźnia

Zabytki w centrum Radomia

Wokół traktu lubelskiego powstawały w XIX i XX w. kolejne budynki. Wyjątkowo atrakcyjnie prezentuje się zabudowa ul. Piłsudskiego i Malczewskiego. Tutaj do zabytków zaliczamy m.in.:

Warto również wstąpić w inne miejsca:

 • dawne hale targowe (Dom Towarowy „Senior”) – Plac Jagielloński
 • budynek Cechu Rzemiosł Różnych – ul. Kilińskiego
 • elektrownia Miejska – ul. Kopernika
 • budynek Klubu Garnizonowego – ul. Słowackiego
 • budynek Stacji Pomp – ul. 25 czerwca
 • Dyrekcja Lasów Państwowych – ul. 25 czerwca
 • browar Saskich – ul. Limanowskiego
 • dawny szpital św. Aleksandra – ul. Limanowskiego 23

Radom – zabytkowe kościoły

Oddzielną kategorię stanowią zabytkowe kościoły Radomia.

Wśród nich znajduje się najcenniejszy zabytek miasta – zespół klasztorno-kościelny OO. Bernardynów z XV w. Składa się on z kościoła pw. św. Katarzyny, klasztoru, kaplicy, budynku gospodarczego oraz muru z bramą.

Pozostałe zabytkowe kościoły w Radomiu to: