Powiat radomski – wykaz obiektów

Gmina Gózd – powiat radomski

Gózd

 • data powstania: 1984-1991
 • status zabytku: nie
 • ul. Kościelna 9, Gózd

Kościół w Gozdzie powstał po wydzieleniu parafii z Kuczki. Początkowo działał tu jedynie samodzielny wikariat.

Kościół z czerwonej cegły wybudowano w latach 1984-1991 według projektu Wojciecha Chmielewskiego, Piotra Sikory i Jana Chmielewskiego. Przykryty jest wielopłaszczyznowym dachem blaszanym.

Gózd - kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego
Gózd – kościół parafialny pw. Miłosierdzia Bożego – powiat radomski

Kuczki Kolonia

 • data powstania: 1900 r.
 • status zabytku: nie

Na cmentarzu znajdują się nagrobki z początku wieku. Utworzono także zbiorową mogiłę żołnierzy, którzy polegli w czasie walk we wrześniu 1939 r.

 • data powstania: 1. poł. XX w.
 • status zabytku: tak
 • Kuczki-Kolonia 20

Początkowo w Kuczkach istniała prywatna kaplica. W 1899 r. powstał punkt duszpasterski, potem erygowano parafię.

Kuczki-Kolonia - kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny
Kuczki-Kolonia – kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny – powiat radomski

Kościół zbudowano w latach 1930-35 według projektu Tomasza Dziekońskiego. Wykonany z czerwonej cegły, posiada jedną nawę, transept, zaokrąglane prezbiterium. Utrzymany w stylu neobarokowym.

We wnętrzu bogate, współczesne polichromie.

Kuczki-Kolonia - kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny
Kuczki-Kolonia – kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny
Kuczki-Kolonia - kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny
Kuczki-Kolonia – kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Marii Panny

Miasto i gmina Iłża – powiat radomski

Iłża

 • data powstania: XV w.
 • status zabytku: tak
 • ul. Inki 2
Iłża - zespół kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
Iłża – zespół kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Zespół kościoła parafialnego w Iłży składa się z zachowanych murów obronnych, dwóch bram, dzwonnicy, budynków mieszkalnych oraz świątyni z kaplicą Szyszkowskich.

Iłża była własnością biskupów krakowskich. Parafia została erygowana w 1. poł. XIV w. Kościół był wielokrotnie niszczony i przebudowywany. Zachowały się w nim elementy gotyckie, renesansowe i barokowe. W XVII w. dobudowano manierystyczną kaplicę pw. Św. Krzyża.

Iłża - zespół kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
Iłża – zespół kościoła parafialnego pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Do najcenniejszych elementów wyposażenia należą ołtarz główny z 1629 r. oraz stiukowe dekoracje.

 • data powstania: XV w.
 • status zabytku: tak
 • ul. Błazińska 1

Niewielki kościół pw. Św. Ducha istniał już w XV w. Murowany, przykryty gontowym dachem z wieżyczką. Wokół kościoła zachowały się nieliczne nagrobki, z dawnego cmentarza.

Obok budynek dawnego szpitala, czyli przytułku dla ubogich prowadzonego przez księży. Dziś w pochodzącym z XVIII w. obiekcie mieści się Muzeum Regionalne w Iłży.

Iłża - kościół pw. Świętego Duch
Iłża – kościół pw. Świętego Duch
 • data powstania: XVI w.
 • status zabytku: tak
 • Iłża

Cmentarz zlokalizowany w północno-zachodniej części miejscowości, na wzgórzu. Najstarsze zachowane nagrobki pochodzą z XVIII w. W nowszej części cmentarza – kwatera żołnierzy poległych w czasie bitwy o Iłżę we wrześniu 1939 r.

 • data powstania: 1820 w.
 • status zabytku: tak
 • ul. Staromiejska 50, Iłża

Kościół pw. Matki Boskiej Śnieżnej powstał w XIX w. Umiejscowiony jest na wzgórzu, w południowo-wschodniej części miasta. Wokół świątyni znajduje się czynny cmentarz z kamiennymi nagrobkami z pocz. XX w.

Iłża - kościół filialny cmentarny pw. Matki Boskiej Śnieżnej
Iłża – kościół filialny cmentarny pw. Matki Boskiej Śnieżnej
 • data powstania: 1. poł. XIX w.
 • status zabytku: tak
 • Kotlarka

Niewielka kaplica cmentarna powstała w XIX w. Murowana, przykryta dwuspadowym dachem.

 • data powstania: 1837 r.
 • status zabytku: tak
 • ul. Staromiejska/Kampanii Wrześniowej

Założenie cmentarza żydowskiego w Iłży wiązało się z intensyfikacją osadnictwa żydowskiego w mieście. Nekropolię umiejscowiono poza murami miejskimi, na północny-wschód o centrum, na niewielkim wzniesieniu.

W XXI w. powstała nowa brama, przy której umieszczono tablicę pamiątkową.

Krzyżanowice

 • data powstania: 1936 r.
 • status zabytku: tak
 • Krzyżanowice
Krzyżanowice - kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych
Krzyżanowice – kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych

Pierwszy kościół powstał w Krzyżanowicach w XV w. Modrzewiowa świątynia spłonęła w 1936 r. Wtedy też rozpoczęto budowę kościoła murowanego. Projekt wykonali Alfons Pinno i Stanisław Jędrzejewski. Budowę ukończono w 1938 r.

Krzyżanowice - kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych
Krzyżanowice – kościół parafialny pw. Wszystkich Świętych
 • data powstania: pocz. XIX w.
 • status zabytku: tak
 • Krzyżanowice

Cmentarz w Krzyżanowicach zlokalizowany jest przy drodze krajowej nr 9, na północ od zabudowań dworskich.

Najstarsze zachowane nagrobki pochodzą z XIX w.

Piotrowe Pole

 • data powstania: XXI w.
 • status zabytku: nie
 • Puszcza Iłżecka

Leśna Droga Krzyżowa prowadzi od miejsc pamięci ukrytych w iłżeckich lasach.

Iłża - Piotrowe Pole - Leśna Droga Krzyżowa
Iłża – Piotrowe Pole – Leśna Droga Krzyżowa
Iłża - Piotrowe Pole - Leśna Droga Krzyżowa
Iłża – Piotrowe Pole – Leśna Droga Krzyżowa

Gmina Jastrzębia – powiat radomski

Goryń

 • data powstania: 1. poł. XIX w.
 • status zabytku: tak
 • Goryń 16

Historia wsi Goryń sięga XII w. W XV w. istniał tu drewniany kościół. W latach 1840-60 wzniesiono świątynię murowaną z fundacji Andrzeja Deskura. Od frontu posiada wieżę. Wewnątrz jest jednonawowa.

Goryń - kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
Goryń – kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Po przeciwnej stronie drogi stoi budynek plebanii z pocz. XX w.

 • data powstania: XIX w.
 • status zabytku: tak
 • Goryń

Cmentarz znajduje się na północ od zabudowań. Zachowały się na nim kamienne nagrobki z pocz. XX w. W czasie II wojny światowej powstała zbiorowa mogiła 700 jeńców radzieckich, zamordowanych na terenie istniejącego tu poligonu Wehrmachtu.

Jastrzębia

 • data powstania: XX w.
 • status zabytku: nie
 • Jastrzębia 63

Pierwsze Msze Święte były odprawiane w Jastrzębi w budynku remizy strażackiej w okresie międzywojennym. Z czasem drewniany budynek przebudowano do celów sakralnych.

Współczesny kościół wybudowano w latach 1985-1990 według projektu Bolesława Sobola, Tadeusza Derlatki i Wiktora Owczarka.

kościół parafialny pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny
Jastrzębia – kościół parafialny pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny
 • data powstania: 1892 r.
 • status zabytku
 • Jastrzębia
Jastrzębia - kapliczka św. Jana Nepomucena
Jastrzębia – kapliczka św. Jana Nepomucena

Kapliczka znajduje się nad rzeczką Jastrzębianką, przy głównej drodze prowadzącej z Radomia do Jastrzębi.

Murowana z cegły, przykryta dwuspadowym dachem. Od frontu krata. W wnętrzu dwie rzeźby.

W centrum miejscowości znajduje się jeszcze jedna zabytkowa kapliczka – tym razem w kształcie kolumny z krzyżem na szczycie.

Gmina Jedlińsk – powiat radomski

Jankowice

 • data powstania: XVIII w.
 • status zabytku: tak
 • Jankowice

Kościół znajduje się w południowej części miejscowości, w pewnym oddaleniu od głównej drogi. Powstał z fundacji Jana Skórkowskiego. Zaprojektował go Piotr Perkowski. Budowa trwała do 1782 r.

Jankowice - kościół parafialny pw. św. Mikołaja
Jankowice – kościół parafialny pw. św. Mikołaja

Jest to budowla jednonawowa z prostokątnym prezbiterium. Przykryta dwuspadowym dachem z wieżą pokrytą blachą.

Jankowice - kościół parafialny pw. św. Mikołaja
Jankowice – kościół parafialny pw. św. Mikołaja
 • data powstania: XVIII w.
 • status zabytku: tak
 • Jankowice

Cmentarz w Jankowicach znajduje się we wschodniej części miejscowości, przy głównej drodze.

Zachowały się na nim kamienne nagrobki z pocz. XX w. W centralnej części stoi ceglana kaplica.

Jankowice - kaplica na cmentarzu
Jankowice – kaplica na cmentarzu
Jankowice - cmentarz
Jankowice – cmentarz

Jedlińsk

 • data powstania: XVIII w.
 • status zabytku: tak
 • ul. św. Wojciecha 2

Parafia w Jedlińsku ma długą historię. Początkowo rzymsko-katolicka, w XVI w. przejęta została przez Arian. Utworzono tu szkołę, do której nauczycieli sprowadzono z Rakowa. Silny ośrodek arian działał do 1630 r., kiedy nowy właściciel zmusił ich do opuszczenia Jedlińska. Wybudowany kościół został zniszczony w czasie wojen szwedzkich. Odbudowany pod koniec XVII w. Licznych fundacji dokonali tu bracia Załuscy. Tu urodził się Andrzej Stanisław Kostka Załuski – duchowny, jeden z prekursorów Oświecenia w Polsce.

Zespół kościelny składa się z muru, okazałej bramy, dzwonnicy, plebani oraz kościoła. Obiekt ma charakter barokowy.

Jedlińsk - kościół parafialny pw. śś. Apostołów Piotra i Andrzeja
Jedlińsk – kościół parafialny pw. śś. Apostołów Piotra i Andrzeja
Jedlińsk - kościół parafialny pw. śś. Apostołów Piotra i Andrzeja
Jedlińsk – kościół parafialny pw. śś. Apostołów Piotra i Andrzeja
 • data powstania: 1789 r.
 • status zabytku: tak
 • ul. Ogrodowa, Jedlińsk

Cmentarz zlokalizowany jest w północnej części Jedlińska. Na cmentarzu nagrobki kamienne z końca XIX w. We wschodniej części mogiły żołnierzy Wojska Polskiego z 1939 r.

Lisów

 • data powstania: 1879-1881 r.
 • status zabytku: tak
 • Lisów

Pierwsza świątynia istniała w Lisowie zapewne już w XV w. W XVIII w. tutejsza świątynia służyła także mieszkańcom Jedlińska, w czasie, gdy ich kościół trafił w ręce Arian.

Lisów - kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny
Lisów – kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny

Świątynia murowana, jednonawowa z transeptem i prezbiterium. Fasada frontowa z dwiema wieżami. Powstała w latach 1879-1881 według projektu Antoniego Wąsowskiego.

Lisów - kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny
Lisów – kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny
Lisów - kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny
Lisów – kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny

Wsola

 • data powstania: XX w.
 • status zabytku: tak
 • ul. Leśna 2, Wsola

Choć parafia we Wsoli istnieje od XV w., obecny kościół powstał w latach 1918-30. Zaprojektowali go Jarosław Wojciechowski i Kazimierz Prokulski.

Wsola - kościół parafialny pw. św. Bartłomieja
Wsola – kościół parafialny pw. św. Bartłomieja

Kościół zbudowany jest z czerwonej cegły i utrzymany w stylu neoromańskim. Głównym elementem fasady frontowej jest czworokątna wieża przykryta czterospadowym dachem. Od kilku lat jej „ozdobą” jest świecący w nocy różaniec.

Wsola - kościół parafialny pw. św. Bartłomieja
Wsola – kościół parafialny pw. św. Bartłomieja

Miasto i gmina Jedlnia-Letnisko – powiat radomski

Jedlnia Letnisko

 • data powstania: XX w.
 • status zabytku: tak
 • Jedlnia-Letnisko

Budowa kościoła związana jest z rozwojem funkcji letniskowej. W 1921 r. erygowano parafię.

Jedlnia Letnisko - kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP
Jedlnia Letnisko – kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP

Do istniejącej już murowanej kaplicy dobudowano część drewnianą, utrzymaną w stylu zakopiańskim.

Jedlnia Letnisko - Jedlnia Letnisko - kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP - dzwonnica
Jedlnia Letnisko – Jedlnia Letnisko – kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP – dzwonnica
Jedlnia Letnisko - Jedlnia Letnisko - kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP - wnętrze
Jedlnia Letnisko – Jedlnia Letnisko – kościół parafialny pw. św. Józefa Oblubieńca NMP – wnętrze

Słupica

 • data powstania: XX w.
 • status zabytku: tak
 • Słupica

W 1939 r. w Słupicy wybudowano drewniany kościół według projektu Tadeusza Kucharskiego, a w 1946 r. erygowano parafię.

W latach 1983-1999 po przeciwnej stronie drogi powstał nowy kościół murowany.

Słupica - kościół drewniany
Słupica – kościół drewniany
Słupica - kościół drewniany
Słupica – kościół drewniany

Gmina Kowala – powiat radomski

Kowala

 • data powstania: XVIII w.
 • status zabytku: tak
 • Kowala 93

Parafia w Kowali istnieje od XIV w. Zachowana do dzisiaj świątynia powstała na przełomie XVIII i XIX w.

Fundatorami kościoła były rodziny Rogowskich i Jasińskich. Powstała budowla murowana, trójnawowa, halowa.

Kowala - kościół parafialny pw. św. Wojciecha
Kowala – kościół parafialny pw. św. Wojciecha
 • data powstania: XVIII w.
 • status zabytku: tak
 • Kowala 93

Kościół w Kowali do dziś otoczony jest czynnym cmentarzem. To rzadka sytuacja, ponieważ w XIX w. z powodów sanitarnych dążono do usunięcia cmentarzy z bezpośredniego sąsiedztwa kościołów.

Na cmentarzu zachowały się nagrobki murowane z pocz. XX w., a także odnowione nagrobki żeliwne.

Kowala - cmentarz rzymsko-katolicki
Kowala – cmentarz rzymsko-katolicki

Bardzice

 • data powstania: XVIII w.
 • status zabytku: tak
 • Bardzice 2

Pierwsze Msze Święte odbywały się w Bardzicach w budynku straży pożarnej, który z czasem został zaadaptowany na cele sakralne.

W 1956 r. do Bardzic przeniesiono drewniany, XVIII-wieczny kościół z Białobrzegów. Po renowacji służy mieszkańcom Bardzic do dzisiaj.

Gmina Pionki

Poświętne

 • data powstania: XX w.
 • status zabytku: tak
 • Poświętne 21

Pierwszy kościół powstał w ówczesnej Jedlni w XIV w. i związany był z częstymi pobytami króla Władysława Jagiełły, którzy przyjeżdżał tu na polowania.

Poświętne - kościół parafialny pw. św. Mikołaja i św. Małgorzaty
Poświętne – kościół parafialny pw. św. Mikołaja i św. Małgorzaty

W XVIII w. powstał tu kościół ufundowany przez Stanisława Augusta Poniatowskiego, ale nie przetrwał do naszych czasów. Zachowana do dziś świątynia powstała na przełomie XIX i XX w. Zaprojektował ją Stefan Szyller. Murowana świątynia ma cechy neorenesansowe.

Z parafią przez lata związany był ksiądz Józef Gacki.

 • data powstania: XX w.
 • status zabytku: tak
 • Poświętne

Plebania – tzw. stara plebania – położona jest na południe od kościoła. Powstała w latach 1902-1903. Budynek został odremontowany na pocz. XX w. Mieści się w nim izba pamięci.

 • data powstania: XIX w.
 • status zabytku: tak
 • Poświętne

Stary cmentarz znajduje się przy drodze do Stoków, na północ od kościoła. Teren jest ogrodzony, zadrzewiony. Większość nagrobków zniszczona. Zachował się nagrobek ks. Tadeusza Gackiego.

Poświętne - cmentarz stary
Poświętne – cmentarz stary – nagrobek księdza Tadeusza Gackiego

Parafia zajmuje się Kaplicą Wieczystej Adoracji Najświętszego Sakramentu im. św. Jana Pawła w Jaroszkach.

Kaplica Wieczystej Adoracji im. św. Jana Pawła w Jaroszkach
Kaplica Wieczystej Adoracji im. św. Jana Pawła w Jaroszkach

Sucha Poduchowna

 • data powstania: XIX w.
 • status zabytku: tak
 • Sucha Poduchowna 2

Pierwszy murowany kościół w Suchej zaprojektował Antoni Corazzi w poł XIX w. W latach 1910-13, w związku ze zwiększającą się liczbą wiernych, zdecydowano o rozbudowie świątyni, a właściwie o budowie całkiem nowego obiektu.

Sucha Poduchowna - rzeźba św. Idziego
Sucha Poduchowna – rzeźba św. Idziego

Kościół powstał według projektu Stefana Szyllera. Posiada trzy bazylikowe nawy i transept.

Przed kościołem rzeźba św. Idziego.

 • data powstania: XIX w.
 • status zabytku: tak
 • Sucha Poduchowna

Cmentarz zlokalizowany jest na północ od kościoła, na wzniesieniu, przy drodze do Zwoleń – Pionki. Zachowały się na nim kamienne nagrobki z pocz. XX w. i ceglana kaplica cmentarna.

Sucha Poduchowna - cmentarz
Sucha Poduchowna – cmentarz

Gmina Przytyk – powiat radomski

Przytyk

 • data powstania: 1930-35
 • status zabytku: tak
 • ul. Zachęta 30, Przytyk

Kościół w Przytyku istniał już na początku XVI w. Przez jakiś czas pełnił funkcję zboru kalwińskiego.

Istniejący dzisiaj kościół wybudowano w latach 1930-35 według projektu Stefana Szyllera. Budowla murowana z cegły, otynkowana składa się z nawy głównej o układzie halowym. Od frontu dwie czworoboczne wieże. Utrzymana w stylu neobarokowym.

Przytyk - kościół parafialny pw. Świętego Krzyża
Przytyk – kościół parafialny pw. Świętego Krzyża

Do kościoła położonego na wzniesieniu prowadzą charakterystyczne, szerokie schody.

 • data powstania: XIX w.
 • status zabytku: tak
 • ul. A. Mickiewicza, Przytyk

Cmentarz znajduje się północnej części miejscowości, przy drodze prowadzącej do Studzienic.

 • data powstania: 1843 r..
 • status zabytku: tak
 • Przytyk

Cmentarz żydowski położony jest przy drodze Radom – Przytyk. Na porośniętym drzewami trenie zachowały się nieliczne fragmenty kamiennych macew.

Wrzeszczów

 • data powstania: 1707-16
 • status zabytku: tak
 • Wrzeszczów 13

Kościół we Wrzeszczowie powstał w latach 1707-16. Utrzymany jest w stylu barokowym. Ufundowała do Marianna Lassocka z Karskich. Najstarszymi elementami są kaplice: Matki Bożej i św. Urbana.

Wrzeszczów - kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny
Wrzeszczów – kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny
Wrzeszczów - kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny
Wrzeszczów – kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny

Wrzos

 • data powstania: XV w.
 • status zabytku: tak
 • Wrzos 12

W 1420 r. wzniesiono we Wrzosie kościół ceglany. Jego fragmenty zostały zachowane w czasie rozbudowy świątyni w początkach XX w.

Wrzos - kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca
Wrzos – kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca

Na znajdującym się obok kościoła cmentarzu pochowany jest m.in. ksiądz – artysta malarz – Władysław Paciak.

Wrzos - kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca - powiat radomski
Wrzos – kościół parafialny pw. św. Wawrzyńca

Miasto i gmina Skaryszew

Odechów

 • data powstania: XV w.
 • status zabytku: tak
 • Odechów

Pierwszy kościół powstał w Odechowie w XV w. w latach 1459-60 nowy kościół ufundował miejscowy prebendarz – Jan Długosz. Na początku XX w. nastąpiła rozbudowa świątyni wg projektu Zygmunta Słomińskiego. Dawny kościół to dzisiejszy transept. Kościół utrzymany został w stylu neogotyckim.

Odechów - kościół parafialny pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny - powiat radomski
Odechów – kościół parafialny pw. Zwiastowania Najświętszej Marii Panny
Odechów - kamienny nagrobek na placu przykościelnym
Odechów – kamienny nagrobek na placu przykościelnym

Skaryszew

 • data powstania: 1691-1701
 • status zabytku: tak
 • ul. Mickiewicza 1, Skaryszew

Zespół kościelny składa się z ogrodzenia, bramy, zabudowań parafialnych, dzwonnicy oraz kościoła. Wzniesiono go pod koniec XVII w. w stylu barokowym. Przed świątynią współczesna rzeźba św. Jakuba.

Skaryszew - kościół parafialny pw. św. Jakuba - powiat radomski
Skaryszew – kościół parafialny pw. św. Jakuba
Skaryszew - kościół parafialny pw. św. Jakuba
Skaryszew – kościół parafialny pw. św. Jakuba

W dawnym ogrodzie należącym do kościoła utworzono w 1997 r. klauzurowy klasztor sióstr klarysek.

 • data powstania: 1798 r.
 • status zabytku: tak
 • Skaryszew

Cmentarz znajduje się na zachód od miejscowości. Został założony w XVIII w. Zachowały się na nim nagrobki z końca XIX w., a także kaplica grobowa rodziny Skorupskich.

Skaryszew - cmentarz
Skaryszew – cmentarz

Gmina Wierzbica – powiat radomski

Ruda Wielka

Ruda Wielka - cmentarz wojenny
Ruda Wielka – cmentarz wojenny
Ruda Wielka - cmentarz wojenny
Ruda Wielka – cmentarz wojenny

Wierzbica

 • data powstania: XVIII w.
 • status zabytku: tak
 • ul. Partyzantów 1

Parafia katolicka istniała w Wierzbicy już w XII w. Zachowana do dzisiaj świątynia powstała na początku XVIII w. Mimo kilku remontów zachowała barokowy charakter.

Wierzbica - kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa - powiat radomski
Wierzbica – kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa – powiat radomski
Wierzbica - kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa
Wierzbica – kościół parafialny pw. św. Stanisława Biskupa
 • data powstania: 1. poł. XIX w.
 • status zabytku: tak
 • ul. Radomska

Cmentarz położony jest przy drodze prowadzącej do Radomia. Najstarsze zachowane nagrobki pochodzą z końca XIX w.

Wierzbica - cmentarz
Wierzbica – cmentarz

Gmina Wolanów

Jarosławice

 • data powstania: XX w.
 • status zabytku: nie
 • Jarosławice 15

Mimo że parafia w Jarosławicach ma długą historię, istniejący tu dzisiaj kościół pochodzi z poł. XX w. Wybudowano go w latach 1957-1962 według projektu Stanisława Marzańskiego.

Budowla wzniesiona z kamienia polnego posiada od fontu jedną wieżę. Dach dwuspadowy blaszany.

Jarosławice - kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny - powiat radomski
Jarosławice – kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
Jarosławice - kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny
Jarosławice – kościół parafialny pw. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny

Mniszek

 • data powstania: XIX w.
 • status zabytku: tak
 • Mniszek 97

Kościół w Mniszku został wybudowany w latach 1862-65 według projektu Antoniego Rucińskiego. Niewielka budowla na planie prostokąta, posiada od frontu czworoboczną wierzę, przykrytą dwuspadowym dachem. Od strony północnej kaplica.

Mniszek - kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława Kost - powiat radomski

Mniszek – kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela i św. Stanisława Kostki

 • data powstania: XIX w.
 • status zabytku: tak
 • Mniszek

Cmentarz w Mniszku znajduje się przy drodze Mniszek – Orońsko. Najstarsze zachowane nagrobki pochodzą z końca XIX w. Wśród nich grobowiec rodziny Helbichów – właścicieli okolicznych dóbr.

Wolanów

 • data powstania: XX w.
 • status zabytku: nie
 • ul. Radomska 16, Wolanów

Obecny kościół w Wolanowie powstał w pobliżu dawnej świątyni, która została przeniesiona do Muzeum Wsi Radomskiej. Położenie poprzedniego kościoła wskazuje figura na kamiennym postumencie.

Współczesny kościół powstała w latach 1985-1987 według projektu Jacka Laskowskiego i Jerzego Szczepanika-Dzikowskiego.

Wolanów - kościół parafialny pw. św. Doroty - powiat radomski
Wolanów – kościół parafialny pw. św. Doroty
 • data powstania: XVIII w.
 • status zabytku: tak
 • ul. Radomska 16, Wolanów

Cmentarz w Wolanowie położony jest na wschód od kościoła. Prowadząca do niego aleja wysadzana jest kasztanowcami. Najstarsze zachowane nagrobki z pocz. XIX w.

Gmina Zakrzew

Cerekiew

 • data powstania: XX w.
 • status zabytku: tak
 • ul. Radomska 92, Cerekiew

Parafia w Cerekwi istniała już w XIV w. Do naszych czasów zachował się kościół wybudowany w 1929 r. według projektu Stefana Szyllera. Wykonany z cegły w stylu eklektycznym.

 • data powstania: XIX w.
 • status zabytku: tak
 • ul. Radomska, Cerekiew

Cmentarz w Cerekwi mieści się przy drodze prowadzącej do Radomia. W poł. XX w. został otoczony murem. Zachowały się na nim nagrobki z pocz. XX w.

Zakrzew

 • data powstania: 1770-76
 • status zabytku: tak
 • Zakrzew 53

Parafia katolicka została erygowana w Zakrzewie w 1417 r. Do naszych czasów zachowała się świątynia wybudowana w latach 1770-76. Jej fundatorami byli ówcześni właściciele majątku – Ksawery i Ludwika Kochanowscy.

Zakrzew - kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela
Zakrzew – kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela
Zakrzew - kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela - dzwonnica
Zakrzew – kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela – dzwonnica

Budynek utrzymany jest w stylu barokowym. Z charakterystyczną, ozdobną fasadą. Obok znajduje się zabytkowa dzwonnica.

Literatura:

 • data powstania: XIX w.
 • status zabytku: tak
 • Zakrzew

Cmentarz w Zakrzewie znajduje się w zachodniej części miejscowości, na północ od drogi Radom – Przytyk. Poza nagrobkami z XIX w. na nekropolii spotkamy Krzyż Misyjny, a przy wschodniej ścianie Pomnik Bohaterów Września 1939 r.

Zakrzew - cmentarz rzymsko-katolicki
Zakrzew – cmentarz rzymsko-katolicki
Zakrzew - cmentarz rzymsko-katolicki
Zakrzew – cmentarz rzymsko-katolicki

Miasto Pionki – powiat radomski

 • data powstania: 1928 r.
 • status zabytku: tak
 • ul. Jana Pawła II

W okresie międzywojennym w związku z rozwojem Zagożdżonu (dzisiejszych Pionek) i napływem nowych mieszkańców, zaistniała konieczność zbudowania świątyni. Dotychczasowe prowizoryczne rozwiązania uznano za nie wystarczające.

Rozbudowana miasta związana była z założeniem Państwowej Wytwórni Prochu.

Kościół powstał według projektu Stefana Szyller. Utrzymany jest w stylu neobarokowym.

Pionki - kościół parafialny pw. św. Barbary
Pionki – kościół parafialny pw. św. Barbary
Pionki - kościół parafialny pw. św. Barbary
Pionki – kościół parafialny pw. św. Barbary

Przy drodze prowadzącej do stacji kolejowej Pionki stoi niewielka kapliczka. Uznaje się, że wystawiono ją na polecenie króla Kazimierza Jagiellończyka, w miejscu w którym dowiedział się o narodzinach syna – przyszłego króla Zygmunta Starego.

Z czasem obelisk, po dodaniu na szczycie krzyża, stał się kapliczką.

Pionki - kapliczka
Pionki – kapliczka