Anielin

Anielin - spalskie lasy i Hubalowa legenda

Anielin – samą miejscowość mijamy, bo celem jest obiekt położony głęboko w lesie. Mimo to dojazd możliwy samochodem. Wokół liczne szlaki rowerowe, piesze, ścieżka edukacyjno-historyczna „Śladami oddziału majowa Hubala”.

Szaniec Hubala – miejsce obrosłe legendą, pamiątka, hołd. Poza kamiennym, symbolicznym szańcem – kamienna ściana poświęcona Hubalczykom.

więcej o majorze „Hubalu”

Anielin - szaniec Hubala
Anielin – szaniec Hubala
Anielin - pomnik koło szańca
Anielin – pomnik koło szańca