Odznaki turystyczne

Odznaki turystyczne to odznaczenia ustanowione przez różne organizacje. Zazwyczaj są nagrodą za aktywność turystyczną.

Odznaki turystyczne w okolicach Radomia

W okolicach Radomia można zdobyć kilka odznak krajoznawczych. Są to:

 1. Odznaka krajoznawcza Ziemi Radomskiej
 2. Odznaka krajoznawcza Ziemi Kozienickiej
 3. Miłośnik Puszczy Kozienickiej
 4. Miłośnik Puszczy Świętokrzyskiej

Odznaki sprawnościowe

Za co można otrzymać odznakę turystyczną? Odznaki turystyczne przyznaje się za zwiedzenie konkretnych obiektów oraz przebycie określonych odległości.

Aby każdy mógł odnaleźć odznakę dla siebie, przyznaje się je w różnych dziedzinach turystyki. Dlatego istnieją odznaki przeznaczone dla podróżujących samochodami, rowerami, konno, kajakami, na nartach. Oczywiście są również odznaki, które można dobywać poruszając się na piechotę.

Oznacza to, że odznaki sprawnościowe dokumentują nasze dokonania w danej dziedzinie turystyki. Najbardziej znane przyznaje Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Należą do nich Odznaka Turystyki Pieszej, Górska Odznaka Turystyczna, Kolarska Odznaka Turystyczna.

Odznaki krajoznawcze

Druga kategoria to odznaki o charakterze krajoznawczym. W czasie ich zdobywania najważniejsze jest poznawanie konkretnych obiektów. Mogą to być latarnie morskie, wieże ciśnień, czy muzea. Ale mogą być to konkretne regiony, w których należy odwiedzić różne miejsca – np. Odznaka Krajoznawcza Ziemi Radomskiej.

Każda odznaka posiada swój regulamin. Zapisane są w nim warunki zdobywania odznaki, czyli:

 • minimalny wiek zdobywających;
 • czas w jakim należy zdobyć dany stopień odznaki;
 • rodzaj zadań jakie trzeba wykonać;
 • sposób dokumentowania zadań;
 • procedurę przyznawania odznaki.

Do regulaminów odznak krajoznawczych często dołączone są wykazy obiektów i miejsc, które należy odwiedzić. Wykazy takie ułatwiają planowanie podróży i zwiedzanie nowych miejsc.

W większości wypadków, staranie się o odznakę, wymaga dokumentowania odbytych podróży. Zazwyczaj jest to książeczka, którą przygotował organizator. Lecz może być to zwykły zeszyt lub notes, w którym zapisane zostaną:

 • data wycieczki,
 • trasa,
 • najważniejsze obiekty.

Poza wpisem, do książeczki można wklejać zdjęcia na tle obiektów, samodzielnie wykonywać ich opisy. Wyjątkowymi potwierdzeniami odbytych podróży mogą być także pieczątki. Co ciekawe, w wielu miejscach pieczątki te mają bardzo atrakcyjną szatę graficzną.

W ten sposób powstaje książeczka – dzienniczek podróży, który staje się wyjątkową pamiątką turystyczną.

Dodatkową nagrodą jest sama odznaka. Jeśli zaczniemy podróżować korzystając z podpowiedzi zawartych w regulaminach, mamy pewność, że nie przeoczymy najważniejszych miejsc. Co więcej, po jakimś czasie, nasze odznaki stworzą kolekcję. Unikatową pamiątkę z podróży.

Muzeum Pamiątek Turystycznych w Radomiu

W Radomiu działało Muzeum Pamiątek Turystycznych PTTK. Główną część ekspozycji stanowiły właśnie odznaki turystyczne. Wśród nich było wiele odznak pochodzących z imprez turystycznych organizowanych w okolicach Radomia już w latach 50. XX w. Obecnie muzeum nie posiada siedziby i nie ma możliwości obejrzenia jego zasobów.