Odznaka Krajoznawcza Ziemi Kozienickiej

Odznaka Krajoznawcza Ziemi Kozienickiej obejmuje tereny gmin:

 • Garbatka-Letnisko,
 • Głowaczów,
 • Gniewoszów,
 • Grabów nad Pilicą,
 • Kozienice,
 • Magnuszew,
 • Sieciechów.

Kto przyznaje odznakę?

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział w Kozienicach – ul. Kopernika 8 lok. 31, 26-900 Kozienice

Od jakiego wieku można zdobywać odznakę?

Odznakę można zdobywać po ukończeniu 6. roku życia.

Co trzeba zrobić?

Aby zdobyć odznakę należy odwiedzić miejsca z wykazu.

Na stopień brązowy – 15 obiektów (położonych na terenie co najmniej dwóch gmin powiatu kozienickiego lub jednej gminy i Puszczy Kozienickiej)

Na stopień srebrny – 25 obiektów (położonych na terenie co najmniej czterech gmin powiatu kozienickiego lub trzech gmin i Puszczy Kozienickiej)

Na stopień złoty – 40 obiektów (obiekty muszą pochodzić z siedmiu gmin powiatu kozienickiego i Puszczy Kozienickiej)

Odznaka Krajoznawcza Ziemi Kozienickiej – Regulamin

 1. Zarząd PTTK Oddział w Kozienicach na wniosek Komisji Krajoznawczej ustanawia z dniem 01.10.2014 r. Odznakę Krajoznawczą Ziemi Kozienickiej.
 2. Celem wprowadzenia odznaki jest zachęcenie do poznania walorów turystycznych, krajoznawczych, historycznych i przyrodniczych oraz popularyzację Ziemi Kozienickiej poprzez aktywne spędzenie czasu wolnego.
 3. Odznakę możne zdobywać każdy turysta, który ukończył 6 lat i spełni wymagania niniejszego regulaminu.
 4. Czas zdobywania odznaki jest nieograniczony, a kolejność zwiedzania poszczególnych obiektów dowolna.
 5. Odznaka posiada trzy stopnie: brązowa, srebrna, złota.
 6. Odznakę zdobywa się w kolejności stopni, nie więcej niż jeden stopień w ciągu roku, uczestnicząc w wycieczkach indywidualnych lub zbiorowych.
 7. Odznakę można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystycznymi i krajoznawczymi.
 8. Odznakę zdobywa się na terenie powiatu kozienickiego oraz zwiedzając wybrane obiekty w Puszczy Kozienickiej, które są wymienione w Załączniku do Regulaminu.
 9. Zwiedzane obiekty nie mogą się powtarzać przy zdobywaniu kolejnych stopni odznaki.
 10. Wymagana liczba obiektów:
  1. brązowa – 15 obiektów wymienionych w załączniku do regulaminu, na terenie co najmniej dwóch gmin powiatu kozienickiego lub jednej gminy i Puszczy Kozienickiej;
  2. srebrna – 25 obiektów wymienionych w załączniku do regulaminu, na terenie co najmniej czterech gmin powiatu kozienickiego lub trzech gmin i Puszczy Kozienickiej;
  3. złota – 40 obiektów wymienionych w załączniku do regulaminu, przy czym, włączając niższe stopnie, obiekty muszą pochodzić z siedmiu gmin powiatu kozienickiego i Puszczy Kozienickiej.
 11. Podstawą weryfikacji Odznaki jest książeczka (kronika) wycieczek prowadzona przez zdobywającego zawierająca: imię i nazwisko, datę urodzenia, adres, datę wycieczki, zwiedzany obiekt, potwierdzenie zwiedzanego obiektu.
 12. Potwierdzeniem zwiedzanego obiektu może być m.in.: pieczątka z miejscowości w której znajduje się obiekt, fotografia turysty na tle obiektu (podczas weryfikacji zdjęcia mogą być dołączone do książeczki na płycie CD) , podpis osoby uprawnionej (przodownika, przewodnika, kierownika wycieczki lub opiekuna Szkolnego Koła Turystyczno–Krajoznawczego). Dopuszcza się potwierdzenie poprzez wykonanie własnego opisu zwiedzanego obiektu.
 13. Z zapisu w książeczce (kronice) musi jednoznacznie wynikać, iż ubiegający się o odznakę osobiście zwiedził i poznał obiekty wymagane w regulaminie.
 14. Weryfikację odznaki przeprowadza PTTK Oddział w Kozienicach za pośrednictwem Komisji Krajoznawczej powołanej przy Oddziale.
 15. Książeczkę (kronikę) ze spełnionymi warunkami na dany stopień odznaki w celu weryfikacji można przesłać na adres: PTTK Oddział w Kozienicach ul. Kopernika 8 lok. 31 26-900 Kozienice wraz ze zwrotną kopertą oraz znaczkami pocztowymi o nominałach równych jak przy wysłanej książeczce (kronice).
 16. Weryfikacje odznaki dokonuje się najpóźniej w ciągu miesiąca od daty złożenia książeczki (kroniki).
 17. Zarząd Oddziału PTTK w Kozienicach może przyznać Odznakę z pominięciem zasad regulaminu osobom szczególnie zasłużonym dla turystyki i krajoznawstwa Ziemi Kozienickiej.
 18. Interpretacja regulaminu należy do Oddziału PTTK w Kozienicach.

Odznaka Krajoznawcza Ziemi Kozienickiej – wykaz miejsc

1. Gmina Garbatka-Letnisko 

 1. Bąkowiec. Cmentarz choleryczny z 1874 r.
 2. Bąkowiec. Cmentarz wojenny z I wojny światowej
 3. Brzustów. Pomnik legionistów J. Piłsudskiego, poległych w 1914 r.
 4. Brzustów. Pomnik B. Dróżdża „Dzika” zamordowanego w 1946 r.
 5. Garbatka-Letnisko. Budynek dworca PKP z 1919 r.
 6. Garbatka-Letnisko. Mogiła zbiorowa żołnierzy polskich poległych w kampanii wrześniowej w 1939 r. oraz pomnik ofiar Oświęcimia na cmentarzu parafialnym
 7. Garbatka-Letnisko. Drewniana zabudowa willowa z okresu międzywojennego
 8. Garbatka-Letnisko. Kościół parafialny pw. Nawiedzenia NMP
 9. Garbatka-Letnisko. Pomnik – kamień upamiętniający wymarsz I Kadrowej
 10. Garbatka-Letnisko. Zalew ,,Polanka” i amfiteatr „Grzybek”
 11. Pomnik ku czci partyzantów BCh i AK poległych w 1944 r.
 12. Dwa cmentarze wojenne z I wojny światowej
 13. Rezerwat przyrody Krępiec
 14. Żytkowice. Pomnik-mauzoleum legionistów I Brygady poległych w 1914 r. pod Anielinem i Laskami
 15. Garbatka-Letnisko. Pomnik ofiar II wojny światowej
 16. Krzyż powstańców styczniowych
 17. Brzustów. Mała Golgota

2. Gmina Głowaczów

 1. Brzóza. Kościół pw. św. Bartłomieja
 2. Brzóza. Pomnik misji odbytych w Brzózie w 1839 r.
 3. Brzóza. Pomnik przyrody – Aleja Lipowa
 4. Chodków. Pomnik walk majora Henryka Dobrzańskiego „Hubala”
 5. Cecylówka. Obelisk upamiętniający mieszkańców pomordowanych we wrześniu 1939 r.
 6. Głowaczów. Pomnik Józefa Piłsudskiego
 7. Głowaczów. Kopiec Józefa Piłsudskiego
 8. Pomnik poświęcony bitwie powstania styczniowego 1864 r.
 9. Cmentarz z I wojny światowej
 10. Studzianki Pancerne. Izba pamięci bitwy pod Studziankami
 11. Studzianki Pancerne. Pomnik mauzoleum bitwy pod Studziankami
 12. Głowaczów. Cmentarz parafialny z mogiłami powstańców styczniowych i żołnierzy kampanii wrześniowej 1939 r.
 13. Rezerwat przyrody Dęby Biesiadne im. Mariana Pulkowskiego (przeniesienie z gminy Magnuszew – był błędnie przydzielony)

3. Gmina Gniewoszów

 1. Boguszówka. Dworek i park krajobrazowy założony w XIX w.
 2. Fort z 1879 r. należący do systemu obronnego twierdzy Dęblin
 3. Gniewoszów. Pomnik poświęcony Janowi Gniewoszowi z Oleksowa
 4. Oleksów. Cmentarz z mogiłami powstańców styczniowych
 5. Oleksów. Kościół pw. św. Stanisława Biskupa i Męczennika
 6. Regów Nowy. Kapliczka Jana Nepomucena z poł. XVIII w.
 7. Wysokie Koło. Cmentarz z mogiłami żołnierzy z I i II wojny światowej
 8. Wysokie Koło. Kościół pw. NMP Królowej Różańca Świętego

4. Gmina Grabów nad Pilicą

 1. Pomnik w hołdzie żołnierzom walczącym o przyczółek warecko-magnuszewski
 2. Grabów nad Pilicą. Cmentarz z mogiłami wojennymi i kwaterą rodu Komornickich
 3. Grabów nad Pilicą. Neogotycki kościół pw. Św. Trójcy
 4. Grabów nad Pilicą. Urząd Gminy – dawna strażnica austriackiej służby granicznej
 5. Wyborów. Barokowa kapliczka z poł. XVII w.
 6. Pomnik poświęcony żołnierzom WP i Armii Czerwonej poległym w VIII 1944 r.
 7. Czerwonka. Pomnik w miejscu śmierci szefa GL Okręgu Radomskiego
 8. Grabów nad Pilicą. Cmentarz z I wojny światowej.
 9. Grabów nad Pilicą. Głaz pamiątkowy Józefa Piłsudskiego.

5. Gmina Kozienice

 1. Brzeźnica. Kościół neogotycki pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa i św. Leonarda
 2. Chinów. Cmentarz ewangelicko-augsburski XIX – pocz. XX w.
 3. Janików. Pomnik upamiętniający miejsce mordu przez Niemców mieszkańców Janikowa w 1943 r.
 4. Kociołki-Kajzerówka. Kapliczka w kępie drzew
 5. Śmigiel. Cmentarz ewangelicki
 6. Kozienice. Kwatera Legionistów na cmentarzu parafialnym
 7. Kozienice. Cmentarz żydowski – Kirkut
 8. Kozienice. Hamernia – dawna fabryka broni
 9. Kozienice. Dworek w stylu mazowieckim z I poł. XIX w. (Aleja 1 Maja 10)
 10. Kozienice. Kaplica pw. św. Aleksandra (ul. Lubelska)
 11. Kozienice. Kościół pw. Św. Krzyża
 12. Kozienice. Kramy z XIX w. (ul. Radomska)
 13. Kozienice. Muzeum Regionalne
 14. Kozienice. Stadnina koni
 15. Kozienice. Willa z 1923 r. (obecnie Biblioteka Publiczna)
 16. Kozienice. Zespół budynków Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek od Cierpiących oraz Izba Pamięci Kazimiery Gruszczyńskiej
 17. Kozienice. Zespół pałacowo-parkowy, w tym kolumna Zygmunta I Starego oraz pomnik-mogiła AK-BCh
 18. Cmentarz ofiar zarazy i I wojny światowej
 19. Chinów. Rezerwat przyrody Guść
 20. Ryczywół. Kościół pw. św. Katarzyny wraz z dzwonnicą
 21. Świerże Górne. Dzwonnica drewniana z XVIII w.
 22. Świerże Górne. Cmentarz z I wojny światowej
 23. Jezioro Kozienickie i Ośrodek Rekreacji i Turystyki
 24. Janików. Staw Janikowski
 25. Kępeczki. Punkt widokowy Kępeczki
 26. Chinów. Pomnik walk Pułku Ułanów Zaniemeńskich
 27. Pomnik Niepodległości
 28. Stanisławice. Cmentarz z I wojny światowej

6. Gmina Magnuszew

 1. Kępa Anielin. Pomnik powstańców styczniowych 1863 r.
 2. Kwatera poległych żołnierzy o przyczółek warecko-magnuszewski
 3. Kościół pw. św. Jana Chrzciciela z II poł. XVIII w. wraz z zabytkową dzwonnicą
 4. Pomnik walk o przyczółek warecko-magnuszewski
 5. Skansen bojowy 1 Armii WP
 6. Rezerwat przyrody Olszyny
 7. Kościół pw. Narodzenia NMP – sanktuarium Matki Boskiej Różańcowej
 8. Kopiec Kościuszki
 9. Pomnik Orła Białego 1863 r. na cmentarzu
 10. Trzebień. Zespół pałacowy z pocz. XIX w.
 11. Trzebień. Cmentarz z I wojny światowej

7. Gmina Sieciechów 

 1. Kępice. Pomnik ku czci żołnierzy BCh i AK
 2. Nagórnik. Ruiny fortu Bema (Wannowskiego)
 3. Zespół poklasztorny benedyktynów z kościołem pw. Wniebowzięcia NMP
 4. Sieciechów. Izba historyczno-regionalna
 5. Sieciechów. Kościół pw. św. Wawrzyńca
 6. Sieciechów. ul. Paryż (drewniana zabudowa)
 7. Sieciechów. Zabytkowy Rynek
 8. Budynek dworca PKP z 1917 r.
 9. Pomnik kpr. Michała Okurzałego
 10. Pomnik upamiętniający pobyt Józefa Piłsudskiego
 11. Pomnik 28 Pułku Artylerii Lekkiej
 12. Sieciechów. Jezioro Czapla
 13. Słowiki Nowe. Cmentarz z I wojny światowej

8. Puszcza Kozienicka (wybrane obiekty)

 1. Augustów. Ośrodek edukacyjno-muzealny Kozienickiego Parku Krajobrazowego
 2. Augustów. Wyłuszczarnia nasion
 3. Augustów. Cmentarz z I wojny światowej
 4. Kajzerówka (Uroczysko Kobylin). Cmentarz z I wojny światowej
 5. Pomnik poświęcony 31 pułkowi Strzelców Kaniowskich
 6. Ścieżka przyrodniczo-leśna Śródborze
 7. Rezerwat przyrody Brzeźniczka
 8. Rezerwat przyrody Królewskie Źródła i ścieżka dydaktyczna
 9. Rezerwat przyrody Zagożdżon
 10. Krasna Dąbrowa. Cmentarz z I wojny światowej
 11. Krasna Dąbrowa. Ścieżka dydaktyczna przyrodniczo-leśna „Dąbrowa nad Zagożdżonką”