Powiat przysuski – wykaz obiektów

Gmina Borkowice – powiat przysuski

Borkowice

 • data powstania: 1829-45 r.
 • materiał: kamienno-ceglany
 • status zabytku: tak
 • adres: ul. ks. Jana Wiśniewskiego 13

Kościół wybudowany w 1. poł. XIX w. zastąpił wcześniej istniejącą świątynię. Powstał z funduszy przekazanych przez Katarzynę Małachowską i jej syna Onufrego (ówczesnych właścicieli Borkowic). Projekt wykonał Franciszek Maria Lanci.

Jest to budowla utrzymana w stylu neogotyckim, z charakterystyczną fasadą frontową zwieńczoną blankami.

W wnętrzu znajduje się wykonana w XVII w. z ołowiu figura św. Antoniego. Więcej o historii powstania tej rzeźby – tutaj.

Przed kościołem tablice pamiątkowe, w tym obelisk poświęcony wieloletniemu proboszczowi tej parafii – księdzu Janowi Wiśniewskiemu.

 • data powstania: XIX w.
 • status zabytku: tak
 • adres: przy drodze do Przysuchy

Cmentarz ogrodzony, położony na wzniesieniu. Zachowały się na nim nagrobki z pocz. XX w. Istnieje do dziś murowana kaplica rodziny Dembińskich – dawnych właścicieli okolicznych dóbr. Na cmentarzu pochowany jest ks. Jan Wiśniewski – regionalista, historyk, proboszcz tutejszej parafii.

Borkowice - kaplica cmentarna rodu Dębińskich
Borkowice – kaplica cmentarna rodu Dębińskich
Borkowice - cmentarz - detal rzeźbiarski
Borkowice – cmentarz – detal rzeźbiarski na jednym z nagrobków

Gmina Gielniów – powiat przysuski

Gielniów

 • data powstania: XIX w.
 • status zabytku: tak
 • ul. Opoczyńska 2, Gielniów

Parafia w Gielniowie została ustanowiona w XV w. Tutejszy kościół ufundował prawdopodobnie Mściwoj (Mszczuj). W 1. poł. XVII w. okolicę dotknęła zaraza. Wtedy mieszkańcy zwrócili się o wstawiennictwo do błogosławionego Ładysława (Władysława) z Gielniowa, które ponoć poskutkowało i epidemia zakończyła się.

Stojący do dziś w Gielniowie kościół został wzniesiony w latach 1861-66. To budowla murowana, otynkowana, z jedną wieżą frontową, zwieńczającą wejście.

Parafia posiada dwa kościoły filialne w miejscowościach: Mechlin (tu znajduje się obraz Matki Boskiej z XVII w.) i Rożek.

 • data powstania: pocz. XVIII w.
 • status zabytku: tak
 • ul. Piłsudskiego 6, Gielniów

Kaplica wzniesiona została w miejscu urodzenia Marcina, późniejszego błogosławionego Władysława z Gielniowa. Istniała już zapewne w 1706 r.

Kapliczka murowana, otynkowana, przykryta dwuspadowym dachem. Do frontu filary.

Gielniów - kaplica bł. Władysława z Gielniowa
Gielniów – kaplica bł. Władysława z Gielniowa

W pobliżu kapliczki stoi pomnik błogosławionego.

Gielniów - pomnik bł. Władysława
Gielniów – pomnik bł. Władysława
 • data powstania: XIX w.
 • status zabytku: tak
 • ul. Opoczyńska 47, Gielniów

Cmentarz w Gielniowie zlokalizowany jest w zachodniej części miejscowości. Zachowały się na nim nieliczne nagrobki z pocz. XX w. W większości kamienne, niektóre z żeliwnymi elementami np. ogrodzeniami.

Na nekropolii znajduje się zbiorowa mogiła żołnierzy Armii Krajowej oraz Wojska Polskiego poległych w czasie II wojny światowej (1939 i 1944 r.).

Gielniów - cmentarz
Gielniów – cmentarz

Bieliny Opoczyńskie

 • data powstania: XVIII w.
 • status zabytku: tak
 • Bieliny 2

Kościół w Bielinach powstał na pocz. XVI w. W 1780 r. wybudowano drewnianą świątynię, która istnieje do dziś. Na planie prostokątnym z węższym prezbiterium. Dach dwuspadowy, gontowy.

Do wyposażenia wnętrz należy zabytkowa, kamienna chrzcielnica. Nad wejściem współczesny prospekt organowy.

Literatura:

Klwów

 • data powstania: pocz. XX w.
 • status zabytku: tak
 • ul. Opoczyńska 12, Klwów

Pierwszy kościół powstał w Klwowie w XV w. W poł. XV w. utworzono tu parafię. Współczesna świątynia została zbudowana w latach 1924-31 wg projektu Kazimierza Prokulskiego. Udało się zachować fragmenty wcześniejszej budowli m.in. prezbiterium, kaplic bocznych i zakrystii.

Klwów - kościół parafialny pw. św. Macieja Apostoła
Klwów – kościół parafialny pw. św. Macieja Apostoła
 • data powstania: pocz. XIX w.
 • status zabytku: tak
 • ul. Południowa, Klwów

Cmentarz w Klwowie znajduje się w niewielkiej odległości na północy-zachód od kościoła. Otoczony jest murowanym ogrodzeniem. Na nekropolii zachowały się nagrobki z pocz. XX w.


Klwów - cmentarz rzymsko-katolicki
Klwów – cmentarz rzymsko-katolicki

Sady

 • data powstania: XX w.
 • status zabytku: tak
 • Sady-Kolonia 71

Parafia w Sadach-Kolonii została erygowana w okresie międzywojennym. W tym czasie podjęto też starania o budowę kościoła. Projekt wykonał Stefan Szyller. Budowę skończono w 1926 r., a konsekracji dokonano w 1933 r.

Kościół budowany jest z cegły i piaskowca szydłowieckiego, ozdobiona charakterystycznymi białymi tynkowaniami, utrzymana w stylu neorenesansowym. Od frontu posiada wieżę.

Sady-Kolonia - kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezus
Sady-Kolonia – kościół parafialny pw. Najświętszego Serca Pana Jezus

Gmina Odrzywół – powiat przysuski

Łęgonice Małe

 • data powstania: XVIII w.
 • status zabytku: tak
 • Łęgonice Małe 45

Katolicka świątynia istnieje w Łęgonicach od 1. poł. XV w. Zachowany do dzisiaj drewniany kościół powstał w latach 1765-1775. Według informacji ks. J. Wiśniewskiego, kościół ten wybudował hrabia Małachowski z Końskich, który w czasie polowania doprowadził do spalenia poprzedniej świątyni.

Obok stoi drewniana dzwonnica z pocz. XX w.

Łęgonice Małe - kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny
Łęgonice Małe – kościół parafialny pw. św. Marii Magdaleny
Łęgonice Małe - dzwonnica
Łęgonice Małe – dzwonnica

Odrzywół

 • data powstania: pocz. XX w.
 • status zabytku: tak
 • ul. Kościelna 2, Odrzywół

Odrzywół (wówczas Wysokin) od XV w. posiadał prawa miejskie. Pierwsza świątynia powstała natomiast już w XIV w. W okresie reformacji pełniła funkcję zboru. Współczesny kościół powstał w latach 1898-1907 wg projektu Konstantego i Jarosława Wojciechowskich. To budowla ceglana, neogotycka. Posiada trzy nawy o układzie halowym. Fasada dwuwieżowa.

Przed świątynią pomniki Jana Pawła II i kardynała Wyszyńskiego.

Odrzywół - kościół parafialny pw. św. Jadwigi
Odrzywół – kościół parafialny pw. św. Jadwigi
Odrzywół - kościół parafialny pw. św. Jadwigi
Odrzywół – kościół parafialny pw. św. Jadwigi
 • data powstania: pocz. XIX w.
 • status zabytku: tak
 • ul. Opoczyńska 9, Odrzywół

Cmentarz w Odrzywole znajduje się w zachodniej części miejscowości. Zachowały się na nim nagrobki z pocz. XX w. Istnieje tu także kwatera żołnierzy z czasów I wojny światowej, a także mogiły żołnierzy Wojska Polskiego Armii Prusy, którzy zginęli w 1939 r.

 • data powstania: koniec XVIII w.
 • status zabytku: tak
 • ul. Opoczyńska 9, Odrzywół

Budynek plebanii znajduje się na wschód od kościoła. Wybudowany został z cegły na planie prostokąta litery L. Stropy drewniane. Dach łamany, polski przykryty blachą. Budynek 7-osiowy. W fasadzie frontowej ganek wsparty na dwóch kolumnach.

Ossa

 • data powstania: koniec XVIII w.
 • status zabytku: tak
 • Ossa

Kaplica składa się z dwóch części. Południowa wybudowana na planie prostokąta, przykryta dwuspadowym dachem oraz północna na planie czworoboku z zaokrąglonymi narożami przykryta jest dachem czterospadowym zwieńczonym sygnaturką.

Na ścianie tablica pamiątkowa poświęcone Brykczyńskim (ówczesnym właścicielom majątku) którzy w czasie powstania w 1863 r., nie dopuścili do profanacji kaplicy.

Ossa - kaplica pw. św. Teresy
Ossa – kaplica pw. św. Teresy

Przed obiektem tablice pamiątkowe poświęcone ks. Janowi Zieji (1897-1991), który urodził się w Ossie.

Gmina Potworów – powiat przysuski

Potworów

 • data powstania: 1861-80
 • status zabytku: tak
 • ul. Szkolna, Potworów

Budowę kościoła w Potworowie rozpoczął Stanisław Podkański w 1770 r. Pozostały po niej jedynie mury, które po niespełna 100 latach zostały rozebrane, by wznieść nowe. Nowa świątynia stanęła w 1861 r. Posiadała wówczas wieżę, której po zniszczeniach z czasów I wojny światowej, nie odbudowano.

Potworów - kościół parafialny pw. św. Doroty
Potworów – kościół parafialny pw. św. Doroty
Potworów - ogrodzenie kościoła parafialnego pw. św. Doroty
Potworów – ogrodzenie kościoła parafialnego pw. św. Doroty
 • data powstania: XIX w.
 • status zabytku: tak
 • Potworów

Cmentarz parafialny znajduje się na wschód od kościoła. Najstarsze zachowane nagrobki pochodzą z XIX w. Istnieje zbiorowa mogiła żołnierzy Wojska Polskiego, którzy polegli w walce z okupantem w latach 1939-1945.

Miasto i gmina Przysucha – powiat przysuski

Przysucha

 • data powstania: XVII w.
 • status zabytku: tak
 • ul. ks. Ściegiennego 5, Przysucha

Kościół został wzniesiony w miejscu wcześniejszej świątyni w latach 1780-86. Ufundowała go ówczesna właściciela majątku – Urszula z Morszytnów Dembińska.

Kościół murowany, utrzymany w stylu klasycystycznym. Front z dwiema wieżami i tympanonem wspartym na czterech kolumnach. Powyżej glob ziemski z oplatającym go wężem. Na szczycie kuli – kielich, symbol zwycięskiej walki z szatanem.

We wnętrzu wokół ołtarza okazała konstrukcja wsparta na sześciu kolumnach.

Przysucha - kościół parafialny pw. śś. Jana Nepomucena i Ignacego Loyoli
Przysucha – kościół parafialny pw. śś. Jana Nepomucena i Ignacego Loyoli
 • data powstania: poł. XVIII w.
 • status zabytku: tak
 • ul. Grodzka, Przysucha

Przysuski cmentarz znajduje się na południe od kościoła. Cmentarz został założony w XVIII w. i z tego czasu pochodzą najstarsze zachowane nagrobki.

Znajduje się tu zbiorowa mogiła żołnierzy 23. Pułku Ułanów Grodzieńskich, którzy polegli we wrześniu 1939 r.

Zachowała się kaplica grobowa rodziny Płużańskich z 1869 r.

Początkowo na cmentarzu funkcjonowała oddzielna kwatera dla pochówków ewangelickich. Dziś zachowane płyt nagrobne są wmurowane w północnej części muru cmentarnego.

Przysucha - cmentarz rzymsko-katolicki
Przysucha – cmentarz rzymsko-katolicki

Literatura:

 • data powstania: poł. XVIII w.
 • status zabytku: tak
 • ul. Grodzka, Przysucha

Przysuska synagoga jest jedną z dwóch zachowanych w regionie (druga, znacznie mniejsza i zaniedbana znajduje się w Ciepielowie). Powstała w XVIII w. w stylu późnobarokowym. We wnętrzu zachowany został układ architektoniczny.

W XVIII w. Przysucha była ważnym ośrodkiem chasydyzmu. Mieszkali tu cadykowie: Abraham z Przysuchy, Jakub Izaak Rabinowicz (Święty Żyd z Przysuchy) i Symcha Binem.


Przysucha - synagoga
Przysucha – synagoga
 • data powstania: poł. XVIII w.
 • status zabytku: tak
 • ul. Cmentarna, Przysucha

Cmentarz żydowski w Przysusze został założony w 1745 r. Dziś pozostały na nim nieliczne fragmenty macew oraz wybudowane w 2. poł. XX w. ohele, w których złożono szczątki przysyskich przywódców ruchu chasydzkiego.

Przysucha - ohele na cmentarzu żydowskim
Przysucha – ohele na cmentarzu żydowskim

Ruski Bród

 • data powstania: XX w.
 • status zabytku: tak
 • ul. Główna 34, Ruski Bród

Kościół w Ruskim Brodzie powstał z inicjatywy ks. Jana Wiśniewskiego, proboszcza parafii Borkowice. Budowę ukończono w 1926 r. W latach 1928-30 budowlę drewnianą zastąpiono murowaną.

Prosta, jednonawowa bryła, z dwiema wieżyczkami od frontu oraz zaokrąglanym prezbiterium. Dach dwuspadowy blaszany. Wnętrze z bardzo skromnym wystrojem.

Ruski Bród - kościół parafialny pw. Teresy od Dzieciątka Jezus
Ruski Bród – kościół parafialny pw. Teresy od Dzieciątka Jezus

Gmina Rusinów – powiat przysuski

Rusinów

 • data powstania: XX w.
 • status zabytku: nie
 • ul. Opoczyńska 1, Rusinów

Rusinów należy do miejscowości, które powstały w średniowieczu. W XVI w. należał do parafii Smogorzów. W XVIII w. istniała tu kaplica dworska. Pierwszy kościół wzniesiono w okresie międzywojennym. Drewniana budowla pełniła swoją funkcję do 1999 r. W 1985 r. rozpoczęła się budowa nowej świątyni wg projektu Marka Stanika, Ryszarda Dudy i Krzysztofa Anioła.

kościół parafialny pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła
Rusinów – kościół parafialny pw. śś. Apostołów Piotra i Pawła
 • data powstania: XX w.
 • status zabytku: nie
 • ul. zakościele 1, Rusinów

Cmentarz w Rusinowie został założony w 1926 r. Zlokalizowano go na południowy-wschód od kościoła, przy drodze Rusinów – Smogorzów.


Rusinów - cmentarz rzymsko-katolicki
Rusinów – cmentarz rzymsko-katolicki

Gmina Skrzyńsko – powiat przysuski

Skrzyńsko

 • data powstania: XVIII w.
 • status zabytku: tak
 • Pl. św. Marka 26, Skrzyńsko

Pierwszy kościół w Skrzyńsku istniał już w XII w. Związany był z fundacjami Piotra Dunin Włostowica, dzięki któremu do świątyni trafiła także obraz Matki Boskiej, później słynący łaskami.

Obecna świątynia powstała w latach 1760-68 z fundacji Karola Szydłowieckiego. Zachowała cechy stylu barokowego. Font zwieńczony jest dwiema wieżami.

Obraz gotycki, namalowany na desce, należy do przedstawień zwanych Madonnami Piekarskimi (wizerunek w Piekarach Śląskich). W XIX w. nazywano go „Cudownym Obrazem Matki Boskiej Staroskrzyńskiej”. W latach 90. XX w. pod warstwą farb gotyckich odkryto starsze malunki, zapewne z XII w. W 1998 r. obraz został koronowany, a po kradzieży i odzyskaniu – rekoronowany.

Wokół kościoła wybudowano Polską Drogę Krzyżową.

Skrzyńsko - kościół parafialny pw. św. Wojciech
Skrzyńsko – kościół parafialny pw. św. Wojciech

Skrzyńsko - Polska Droga Krzyżowa
Skrzyńsko – Polska Droga Krzyżowa

Literatura:

 • data powstania: XVIII w.
 • status zabytku: tak
 • Skrzyńsko

Cmentarz w Skrzyńsku położony jest na zachód od kościoła, na wzgórzu z widokiem na Garb Gielniowski. Zachowały się tu nagrobki z XIX w., a także kaplica grobowa rodziny Dębińskich.

Skrzyńsko - cmentarz
Skrzyńsko – cmentarz

Skrzyńsko - cmentarz rzymsko-katolicki
Skrzyńsko – cmentarz rzymsko-katolicki

Smogorzów

 • data powstania: XVII w.
 • status zabytku: tak
 • ul. Królowej Jadwigi 6, Smogorzów

W tej niezwykle wiekowej miejscowości, pierwszy kościół zbudowano w XIV w. Obecny powstał w XVII, a przebudowany został w XX w. Świątynia na planie krzyża z dużymi kaplicami. Wnętrza dekorowane polichromiami.

Na terenie parafii działa Dom Generalny Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Marii Panny Niepokalanej.

Smogorzów - kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny
Smogorzów – kościół parafialny pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny
 • data powstania XIX w.
 • status zabytku: tak
 • Smogorzów

Niełatwo trafić na smogorzowski cmentarz, położony na południe od kościoła. Założony w 1832 r. został wpisany do rejestru zabytków. Otoczony jest murem z 1. poł. XX w. Na cmentarzu znajduje się mogiła żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1939 r., a także kwatera Sióstr Służek NMP.

Smogorzów - cmentarz, kwatera sióstr Służek NMP
Smogorzów – cmentarz, kwatera sióstr Służek NMP

Gmina Wieniawa – powiat przysuski

Wieniawa

 • data powstania: XVI w.
 • status zabytku: tak
 • ul. Kasztanowa 1, Wieniawa

Pierwszy kościół powstał na terenie wsi w XIII w. W XIV w. powstała świątynia murowana. W 1510 r. dokonano przebudowy w stylu renesansowym. Z początków XVI w. pochodzi najcenniejszy element wyposażenia świątyni – renesansowy ołtarz.

Poliptyk wieniawski to dzieło sztuki malarskiej i rzeźbiarskiej, które powstało w jednym z warsztatów krakowskich. Otwarty poliptyk przedstawia sceny z życia i męczeństwa św. Stanisława (płaskorzeźby). A w półokrągłym zwieńczeniu – Matkę Boską z Jezusem i św. Annę. Po zamknięciu ołtarza widoczne są malarskie przedstawienia scen męki Jezusa Chrystusa.


Wieniawa - kościół parafialny pw. św. Katarzyny
Wieniawa – kościół parafialny pw. św. Katarzyny
 • data powstania: XIX w.
 • status zabytku: tak
 • Wieniawa

Cmentarz znajduje się na wschód od kościoła. Zachowały się na nim zarówno nagrobki kamienne jak i żeliwne.


Wieniawa - cmentarz rzymsko-katolicki
Wieniawa – cmentarz rzymsko-katolicki

Wieniawa - cmentarz rzymsko-katolicki
Wieniawa – cmentarz rzymsko-katolicki

Skrzynno

 • data powstania: XVII w.
 • status zabytku: tak
 • ul. Radomska 7, Skrzynno

Skrzynno należy do najstarszych miejscowości w regionie. W XII w. było siedzibą kasztelanii, na początku XIV w. uzyskało praw miejskie.


Skrzynno - kościół parafialny pw. św. Szczepana
Skrzynno – kościół parafialny pw. św. Szczepana

Pierwszy kościół powstał tu już z XI w. Parafię erygowano w XIV w. Zachowana do naszych czasów świątynia powstała w latach 1626-38. Wzniesiona została z kamienia. Posiada trzy nawy o układzie bazylikowym. Prezbiterium zaokrąglane, węższe od nawy głównej.

We wnętrzu obraz Matki Boskiej z XVI w., stiukowe dekoracje sklepień, gotyckie kropielnice. W kaplicy Przemienienia Pańskiego – gotycka rzeźba Matki Boskiej, zaliczana do tzw. Pięknych Madonn, która była zapewne przedmiotem kultu.

Skrzynno - kościół parafialny pw. św. Szczepana
Skrzynno – kościół parafialny pw. św. Szczepana

Literatura:

 • Flejszer Barbara, Gotycka rzeźba ze Skrzynna w gronie polskich Pięknych Madonn, Roczniki Humanistyczne, t. XXVIII, z. 4, 1980.
 • data powstania: XVI w.
 • status zabytku: tak
 • Skrzynno

Cmentarz znajduje się na zachód od kościoła, po lewej stronie drogi Radom – Przysucha. Najstarsze zachowane nagrobki pochodzą z XIX w.