Halina Hermanowicz – z Wilna do Radomia – 40. rocznica śmierci

Zbliża się 40. rocznica śmierci Haliny Hermanowicz. Dlatego przypominamy tę niezwykle barwną postać radomskiego świata sztuki.

Kobieta ubrana w ciemny kombinezon stoi. Trzyma w ręku notes i pisze, W tle kamienie i drzewa.
Halina Hermanowicz w czasie pracy w plenerze

Halina Hermanowicz urodziła się w Wilnie, wychowała na Zakaukaziu, studiowała na Uniwersytecie Stefana Batorego w Wilnie, a od 1945 roku mieszkała w Radomiu.

Niezwykle wrażliwa na krzywdę zwierząt, do swojej pracowni przygarniała gawrony, kawki, jeże, psy i inne stworzenia. Uwielbiała jazdę konną i chętnie opowiadała o pięknej, ale groźnej przyrodzie dzisiejszej Gruzji i Azerbejdżanu, gdzie spędziła dzieciństwo.

Halina Hermanowicz tworzyła obrazy o tematyce sakralnej, martwe natury, pejzaże, w tym liczne prezentujące Radom. Malowała, rysowała i rzeźbiła. Zdobywała nagrody.

Nie zajmowała się jednak nigdy katalogowaniem swoich prac, co dziś utrudnia ocenę jej rozproszonego dorobku.

obraz olejny. W centrum dwie wieże kościelne. Na pierwszym planie na dole i po bokach obrazy drzew i krzewy.
Wieże radomskiej katedry – obraz autorstwa Haliny Hermanowicz

Artystka nie doczekała się też nigdy wystawy indywidualnej. Za to jej obrazy pojawiają się do dziś m.in. na wystawach Muzeum im. Jacka Malczewskiego w Radomiu.

Kobieta w białej koszuli i grantowych spodniach siedzi przed płótnem. W ręku trzyma pędzel. W tle wzgórze i niebo.
Autoportret – Halina Hermanowicz – obraz z kolekcji radomskiego muzeum na wystawie Artystyczny powrót do przeszłości

Halina Hermanowicz nie miała w Radomiu rodziny. Pochowana została obok swojej przyjaciółki Wiery i jej matki na cmentarzu prawosławnym w Radomiu (ul. Warszawska). Ale dziś osoby, które dotąd dbały o grób odchodzą…